×

Meseria Mecanic auto – termenul de studii 2 ani 

Absolvenții programului de formare profesională la meseria Mecanic auto dobândesc o serie de cunoștințe, abilități și aptitudini care le vor permite să realizeze operații cu complexitate medie, de întreținere, reparare și verificare a stării de funcționare a autovehiculelor.

Mecanicul auto se ocupă în principal cu :

diagnosticarea disfuncționalităților autovehiculelor;

efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație al mecanismelor autovehiculului/motorului;

etanșarea sistemelor (ungere, răcire, alimentare cu combustibil);

executarea lucrărilor de întreținere și reparație a punților și suspensiilor;

executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de direcție;

executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de frânare;

executarea lucrărilor de întreținere și reparație a agregatelor transmisiei;

realizează schițele pieselor mecanice în vederea executării lor;

realizează piese prin operații de lăcătușerie generală;

montează organele de mașini în subansambluri mecanice;

măsoară mărimile tehnice specifice;

realizează desenul tehnic pentru organe de mașini;

realizează asamblările mecanice;

Pentru a desfăşura activităţile corespunzătoare ocupaţiei, Mecanic auto comunică eficient cu utilizatorii şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performante.

Procesul de lucru în cazul unui Mecanic auto este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

  • Aplicarea de metode tehnologice eficiente, care asigură o productivitate ridicată la locul de muncă;
  • Respectarea graficelor de lucru pentru buna desfășurare a ansamblului de lucrări;
  • Oferirea de consultanță de specialitate a altor persoane din cadrul organizației, clienților și terților;
  • Asigurarea cu piese de schimb și materiale la locul de muncă;
  • Gestiunea corectă a materialelor luate în primire în mod direct sau indirect;
  • Interpretarea desenelor tehnice și respectarea succesiunii operațiilor de lucru;
  • Respectarea normelor de calitate în vigoare la executarea lucrărilor;
  • Respectarea normelor de protecție a muncii la desfășurarea lucrărilor din ateliere;
  • Respectarea măsurilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Tendințele actuale din perspectiva construcției, operării și mentenanței automobilului sunt concentrate pe soluții și perspective largi pentru rezolvarea unor cerințe care se impun tot mai acut, legate de: siguranța în trafic, economicitate, fiabilitate, confort și protecția mediului.

In aceste condiții Mecanic auto trebuie să dețină competențele necesare pentru operarea, diagnosticarea și mentenanța necesare sistemelor de acționare, de comandă și de conducere din componența automobilului.

Pentru a dobândi aceste abilități și pentru a atinge rezultatele stipulate în standardele ocupaționale, formarea competenților tehnice generale aferente nivelului 3 și corespunzătoare calificărilor, în scopul pregătirii profesionale și dezvoltării capacităților, dobândirea unei calificări superioare, de nivel 3, sau integrării pe piața muncii, demersul educațional trebuie să fie corelat în strânsă măsură cu cerințele MECC, piața muncii, beneficiarii, agenții economici etc.

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru