×

Meseria Zugrav – termen de studii 2 ani

Lucrările de zugrăvire, executate de reprezentanţii acestei meserii, urmăresc scopul finisării arhitectural-artistice a suprafeţelor elementelor clădirilor şi instalaţiilor, atât interioare cât şi exterioare.

Meşterii-zugravi trebuie să deţină un volum suficient de cunoştinţe teoretice referitoare la proprietăţile fizice, mecanice şi chimice ale materialelor, cerinţele de calitate a materialelor folosite la executarea lucrărilor de zugrăveli, să cunoască şi să utilizeze corect sculele, dispozitivele, accesoriile, echipamentele şi utilajul, folosite în procesul de realizare a lucrărilor, să posede deprinderi bine formate şi tehnici de executare a operaţiilor de lucru.

Competenţe generale

  1. Integrarea progreselor tehnologice și tendințelor de dezvoltare din domeniul construcții în activitatea profesională.
  2. Aplicarea tehnologiilor relevante activităților din domeniul construcții, în condițiile protejării sănătății proprii, celor din jur și a securizării mediului înconjurător.
  3. Organizarea eficientă a procesului și locului de muncă pentru îndeplinirea diferitor activități profesionale.
  4. Comunicarea la locul de muncă cu colegii, superiorii și alte persoane de referință, în limbaj profesional specific domeniului.
  5. Asigurarea și îmbunătățirea calității proceselor și procedeelor de finisare.
  6. Interpretarea documentaţiei de lucru în vederea respectării normativelor la executarea proceselor de finisare a suprafețelor de lucru şi asigurarea calităţii produsului finit.
  7. Respectarea cadrului legal și normativ-reglator de referință în procesul de realizare a atribuțiilor ocupaționale.
  8. Gestionarea eficientă a situațiilor de urgență/risc.
  9. Acționarea în baza cerințelor și valorilor profesionale în vederea asigurării rezultatelor optime la locul de muncă.

Zugravul trebuie să cunoască cerinţele faţă de suprafeţele ce urmează a fi zugrăvite, procedeele de pregătire a suprafeţelor elementelor de construcţii, executate din diferite materiale, pentru aplicarea straturilor de chit, compoziţiilor de amorsare (grunduit) şi vopsit, tapetelor, astfel încât să asigure o adeziune cât mai bună între straturile de chit, de vopsea sau tapet şi suprafaţa suport.

Zugravii calificaţi trebuie să cunoască procesul de preparare a compoziţiilor de şpăcluit din amestecuri uscate, combinare a coloranţilor şi pigmenţilor pentru obţinerea culorilor necesare, colorare a compoziţiilor de vopsit, a cleiului pentru tapetare, să ştie să efectueze calcule simple de apreciere a necesarului de materiale şi să posede capacităţi de pregătire a compoziţiilor de vopsit pentru aplicare.

Zugravii trebuie să cunoască şi să posede deprinderi practice de organizare a locului de muncă pentru îndeplinirea diferitor lucrări, să respecte procesul tehnologic de zugrăvire şi tapetare precum şi normele de securitate și sănătate în muncă şi să efectueze verificarea calităţii lucrărilor executate.

Zugravii calificaţi trebuie să poată executa lucrări de zugrăveli obişnuite şi decorative în mod manual şi mecanizat de diversă calitate, inclusiv de calitate superioară, cu compoziţii de apă şi lipsite de apă, zugrăvirea elementelor arhitectonice, lucrări de tapetare cu diverse tipuri de tapet.

Zugravul trebuie să posede deprinderi practice de montare şi demontare a mijloacelor de eşafodaj, copiere şi confecţionare a şabloanelor pentru aplicarea desenelor decorative, executare şi aplicare a elementelor ornamentale, înlăturare a tapetelor şi vopselelor vechi, izolare, chituire, şlefuire, armare cu plasă a suprafeţelor, prelucrare a rosturilor dintre foile de ghips-carton.

Zugravii calificaţi trebuie să dețină calităţi interpersonale şi profesionale: disciplină; punctualitate, asumarea responsabilității; atenție la detalii, spirit de echipă, amabilitate, rigurozitate, conștiinciozitate privind respectarea masurilor de securitate și sănătate în muncă, normelor de protecție și securitate anti incendiară etc. Procesul de executare a lucrărilor de finisaj solicită muncitorului aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; depistarea şi informarea persoanelor abilitate despre situațiile cu risc sporit la locul de muncă; acordarea primului ajutor; respectarea normelor de protecție și securitate anti incendiară şi de protecţie a mediului înconjurător precum și a condiţiilor de asigurare a calităţii lucrărilor efectuate.

Ocupaţia Zugrav implică efort fizic și solicită stare satisfăcătoare a sănătăţii, manifestată prin rezistenţă la condiţiile nocive de muncă – substanțe chimice, lucru la înălţime etc.

Pentru a fi eficient la locul de muncă zugravul trebuie să dețină un șir de aptitudini psihomotorii, senzoriale și fizice – dexteritate manuală, acuitate vizuală, simț estetic, simțul culorilor etc.Pentru a dobândi aceste abilități și pentru a atinge rezultatele dorite demersul educațional trebuie să fie corelat în strânsă măsură cu cerințele MECC, piaţa muncii, beneficiarii, agenții economici etc.

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru