×

Meseria CUSĂTOREASĂ demonstrează diverse activităţi ce asigură reuşita/succesul în toate situaţiile de manifestare. Evoluţia domeniului de formare profesională la nivel profesional tehnic secundar, dezvoltarea ştiinţelor educaţionale şi promovarea în contextul acestora (centrarea pe cel ce învaţă, centrarea pe competenţă, constructivism), dezvoltarea tehnologiilor în domeniul profesional au conturat necesitatea schimbării concepţiei de formare profesională. Se produc schimbări de esenţă în procesul învăţării. Elevii dobândesc cunoştinţe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Contează mult îmbinarea logică a cunoştinţelor teoretice şi celor practice. Abordarea modulară determină schimbări în managementul procesului didactic. Pe primul plan este plasată instruirea modulară. Accentul este pus pe selectarea anumitor conţinuturi din diverse materii/ disciplini.

Abilităţile ce contribuie la realizarea unor sarcini individuale sau în grup, stabilite în contextul activităţilor profesionale. „Cusătoreasa” va deţine competenţele profesionale specifice ca:

-organizarea locului de muncă
-verificarea utilajului tehnologic
-întreţinerea utilajului tehnologic
-selectarea instrumentelor şi ustensilelor de muncă
-utilizarea instrumentelor şi ustensilelor în dependenţă de operaţiile efectuate
-utilizarea şabloanelor auxiliare în procesul de muncă
-executarea lucrărilor manuale
-executarea lucrărilor mecanice
-executarea lucrărilor tratamentului umidotermic
-verificarea calităţii operaţiilor efectuate
-remedierea defectelor depistate în procesul tehnologic la confecţionare
-citirea reprezentărilor grafice a elementelor tehnologice de prelucrare
-citirea schiţei de model al produselor vestimentare
-confecţionarea produselor vestimentare
-gamisirea produselor vestimentare
-efectuarea operaţiilor de finisare a produselor vestimentare

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru