×

Săptămâna Eminescu

⚜️Dacă poporul român dispare și rămâne o carte a lui Mihai Eminescu, lumea va ști cine au fost românii. M. Eliade.                              ⚜️În cadrul unei activități de suflet, M. Eminescu a fost cântat, recitat și elogiat de elevii noștri!

   Educație

Antrepenoriatul Social promovat în comunitățile din raionul Ungheni

Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului (APA) continuă tururile informative prin regiunile țării pentru a promova antreprenoriatul social. Au fost desfășurate două întruniri cu particiaparea localnicilor din or.Ungheni și din satul Pîrlița, raionul Ungheni. La întruniri au participat peste 100 de persoane, inclusiv tineri în ultimul an de studii de la Școala Profesională, care aplică învățământul dual. În cadrul tururilor au fost lămurite noțiunea de întreprindere socială, scopul de funcționare a acesteia, au fost scoase în evidență diferența de funcționare a întreprinderii sociale comparativ cu întreprinderile tradiționale. Este de menționat că, în mare parte, participanții au studiat cursul de antreprenoriat, fapt ce a facilitat asimilarea informației prezentate. Dna Adela Enache, profesoara cursului ”Bazele Antreprenoriatului” la instituția de învățământ, a vorbit despre importanța gestionării corecte a unei afaceri, elaborării unui business plan pentru activitate. La începutul fiecărei întruniri din ambele localități, participanții au completat chestionare pentru a fi identificat ulterior nivelul de cunoaștere a subiectului abordat. Concomitent, participanții au fost încurajați să-și expună dorința de participare la instruiri speciale, pentru a cunoaște regulile de funcționare a unei întreprinderi sociale.  Această formă de antreprenoriat are un impact social și este direcționată spre dezvoltarea comunităților, iar bunurile și serviciile produse servesc interesului comunității, generează locuri de muncă pentru persoanele din grupurile defavorizate și contribuie la formarea profesională a acestora. Un interes sporit a trezit informația privind principiile de funcționare a unei întreprinderi sociale, pașii care trebuie întreprinși pentru a înregistra o asemenea întreprindere. A fost subliniat suportul acordat de stat, prin programe speciale de susținere și a donatorilor prin intermediul proiectelor internaționale.


Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului ”Antrepenoriatul Social – punct forte în dezvoltarea durabilă a comunităților”, implementat de Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului.


   Educație

De ziua ta iubite dascăl!

Te onoram azi, DASCĂL înțelept,🙏
Cu drag de toamna ce ți-a scris pe tâmple brume,🌺
Cât crești destine și prin viață le îndrepți,📚
Prin vorba-ți blândă și prin nobila-ți misiune💜

   Educație

Participarea în cadrul Concursului Republican ”Cel mai bun în meserie”, domeniul Electrician.

În cadrul concursului elevul Școlii Profesionale Ungheni, Maler Grigore, ghidat de profesorul Zamă Andrei, s-a clasat pe locul III! Felicitări și gratitudine pentru dascăl și discipol! Mândri de rezultatele obținute!

   Educație

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru