×

Meseria Lăcătuş-electrician în construcţie – durata studiilor 2 ani

Calificarea Lăcătuș – electrician în construcții este elaborată pentru persoanele care activează în domeniul ocupațional Construcții, pe șantiere de construcții rezidențiale, obiecte comerciale și industriale. Lăcătușul-electrician în construcții lucrează în echipă, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii, executând lucrări de asigurare cu energie electrică a șantierului de construcție, lucrări de exploatare a instalațiilor electrice, deservirea rețelelor electrice, punctelor de distribuție și a instalațiilor electrice de iluminare de serviciu. Calificarea este destinată atât persoanelor care activează în această ocupație, cât și celor care își dezvoltă abilități în acest sens

Lăcătuș – electrician în construcții efectuează următoarele activităţi:

 • Organizarea eficientă a procesului de lucru
 • Identifică eficient  situațiile de risc și urgență, aplică prevederile legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Aplică normele de protecție a mediului înconjurător în activitatea profesională
 •  Asigură calitatea  lucrărilor executate
 •  Întreține echipamentele de lucru în stare funcțională conform normelor și cerințelor
 • Planificarea activității zilnice de lucru în vederea realizării sarcinii de lucru

Calificarea Lăcătuș-electrician în construcții este elaborată pentru persoanele care activează în domeniul ocupațional Construcții, pe șantiere de construcții rezidențiale, obiecte comerciale și industriale. Lăcătușul-electrician în construcții lucrează în echipă, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii, executând lucrări de asigurare cu energie electrică a șantierului de construcție, lucrări de exploatare a instalațiilor electrice, deservirea rețelelor electrice, punctelor de distribuție și a instalațiilor electrice de iluminare de serviciu. Calificarea este destinată atât persoanelor care activează în această ocupație, cât și celor care își dezvoltă abilități în acest sens.

Pentru realizarea atribuțiilor de serviciu sunt necesare o pregătire profesională în domeniu, îndemânări practice corespunzătoare operaţiilor desfăşurate, atitudine conștiincioasă şi spirit de echipă. Deci, programului de formare profesională Lăcătuș – electrician în construcții are ca scop oferirea serviciilor educaționale de calitate în domeniul Electricitate și energie pe o durată de studii de 2 ani.

Competenţele profesionale specifice pentru programul de formare profesională la meseria Lăcătuș – electrician în construcții sunt:

 • Planificarea activității zilnice de lucru în vederea realizării sarcinii de lucru
 • Stabilirea particularităților sarcinii de lucru
 • Estimarea volumului de materiale necesare pentru executarea sarcinii de lucru
 • Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calității
 • Aprovizionarea locului de lucru cu mijloace necesare de muncă
 • Întreținerea stării funcționare a echipamentelor de lucru
 • Întreținerea stării funcționare a echipamentelor de lucru
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Intervenirea în caz de accident de muncă
 • Identificarea riscurilor ce pot afecta factorii de mediu la locul de muncă
 • Asigurarea cu energie electrică a șantierului/obiectului de construcție
 • Asigurarea cu tensiune electrică a receptorilor de curent electric
 • Asigurarea exploatării instalațiilor electrice
 • Realizarea acțiunilor de supraveghere a distribuției sarcinii electrice în rețea
 • Executarea operațiunilor de deservire a rețelelor electrice
 • Executarea operațiunilor de întreținere a punctelor de distribuție
 • Realizarea lucrărilor de reparație şi profilactice a punctelor de distribuție
 • Executarea operațiunilor de deservire a sistemului de iluminare de serviciu
 • Pregătirea mijloacelor de muncă pentru depozitare
 • Finalizarea procesul de lucru

Deținătorul calificări profesionale Lăcătuș – electrician în construcții este o persoană specializată care să deține următoarele abilități generale:

 1. Organizarea şi menținerea curățeniei locului de muncă;
 2. Cunoașterea modului de exploatare şi deținerea echipamentului necesar în set complet, în stare funcțională şi curat;
 3. Realizarea cu conștiinciozitate a sarcinilor delegate;
 4. Respectarea cadrului legislativ şi normativ de referință, precum şi cel al securității şi sănătății în muncă în procesul de realizare a atribuțiilor profesionale;
 5. Intervenție promptă şi corespunzătoare în caz de accidente sau situații de risc.

Importanţa acestei meserii pentru Republica Moldova crește în raport cu amploarea dezvoltării ramurii construcțiilor atât a obiectivelor cu destinație industrială, a celor ce oferă servicii, cât şi a sectorului particular de construcție a locuințelor. Pentru a dobândi aceste abilități și pentru a atinge rezultatele dorite demersul educațional trebuie să fie corelat în strânsă măsură cu cerințele MECC, piaţa muncii, beneficiarii, agenții economici etc.

Oportunități de angajare în câmpul muncii:  Întreprinderi mici și mijlocii, S.R.L. – uri, întreprinderi cu capital străin etc. Traseu de progres: Avansare pe orizontală la același nivel din CNC – muncitor calificat categoria 4 – 6, iar pe verticală spre calificări de nivel superior – tehnician, inginer.

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru