×
 • Absolvenţii Şcolii Profesionale, în proporţie de 60%, sunt angajaţi în câmpul muncii, la nivel local şi naţional, datorită competenţelor lor profesionale.
 • Încheierea contractelor de colaborare cu agenții economici pentru dezvoltarea și integrarea profesională pe piața muncii a tinerilor absolvenți.
 • Relații de colaborare cu instituții de același nivel și profil din ţară.
 • Asigurare integrală a procesului educațional la disciplinele/modulele de specialitate cu manuale, materiale didactice și metodice.
 • Contracte de colaborare cu agenții economici în vederea implementării învăţământului dual.
 • Elevii sunt antrenați  în activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale organizate în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie din Ungheni.
 • Echipa managerială este capabilă de a identifica modalităţi eficiente de conlucrare cu agenţii economici, pentru ca pregătirea muncitorilor calificaţi să corespundă realităţii economice, prin aplicarea învăţămuntului dual.
 • Peste 5 ani, 85% din cadrele didactice, cu studii superioare şi grade didactice, vor aplica în procesul instructiv-educativ tehnologii moderne cu utilizarea TIC, prin introducerea software educaţionale.
 • Instituţia este încadrată, ca partener egal, în programe, proiecte internaţionale (circa 1-2 anual) ce presupun schimb de experienţă la nivel de cadre didactice şi elevi.
 • Alocaţiile bugetare anuale per elev sunt în creștere permanentă.
 • Școala are un parc amenajat (bănci, scenă, flori, copaci), pentru odihnă şi activităţi extraşcolare.

Autor

Avatar utilizator

ms.daniela123@mail.ru